Billeder fra havedag i Grundejerforeningen Vestager, september 2019