Billeder fra asfaltering af Vestagervej, august 2018